تاکسی پیک | پیک موتوری اینترنتی

اپلیکیشن خدمات رسان پیک موتوری

با دریافت و نصب اپلیکیشن تاکسی پیک می‌توانید بسته‌های خود را به هر نقطه از شهر ارسال کنید و به صورت لحظه‌ای آن را کنترل کرده و در هزینه‌های خود صرفه جویی چشم گیری داشته باشید.