ضوابط و قوانین استفاده از تاکسی پیک ( ویژه راننده ها )

ضوابط ناظر بر عملکرد راکبین

تاکسی پیک با افراد بالای 18 سال که دارای گواهینامه موتورسیکلت هستند همکاری می کند و اگر تخلفی در کم بودن سن قانونی و یا گواهی نامه محرز شود عواقب آن بر عهده فرد موتور سوار است.

 

افرادی که قصد همکاری با تاکسی پیک دارند نباید سوء پیشینه و اعتیاد داشته باشند. از این رو تایید این موارد باید از سوی موتور سوار انجام شود و اصل گواهی مربوطه به بخش اداری تاکسی پیک تحویل داده شود.

 

موتورسوار متعهد می شود با گواهی نامه و موتور دارای بیمه شخص ثالث که شماره و سند آن به تایید بخش اداری تاکسی پیک رسیده فعالیت کند و در صورت تغییر موتورسیکلت به هر دلیلی این موضوع را به بخش اداری تاکسی پیک اطلاع داده و شماره جدید موتورسیکلت را اعلام و مدارک مربوط به آن را ارائه کند.

 

موتورسوار باید در صورت بروز مشکل برای موتور مانند توقیف آن از سوی پلیس یا توقیف گواهی نامه مراتب را در اسرع وقت به تاکسی پیک اطلاع دهد. در غیر این صورت موتور سوار شامل جریمه خواهدشد.

 

موتورسوار متعهد می شود از موتورسیکلت فرد دیگری در زمان حضور در تاکسی پیک، بدون تایید این شرکت استفاده نکند، تخلف از این موضوع شامل جریمه خواهد شد.

 

تاکسی پیک حق ارتباط با کاربران سایت و اپلیکیشن را برای خود محفوظ می داند. موتور سوار متعهد می شود با کاربران تاکسی پیک به صورت فردی وارد قرار داد نشود، تخلف از این موضوع شامل جریمه خواهد شد.

 

هرگونه استفاده نا بجا و بکارگیری روش های جعل ، تقلب و خلاف از نرم افزار تاکسی پیک و کسب در آمد از این راه حرام محسوب می شود و تاکسی پیک از طریق مراجع قانونی اقدام و خسارت وارده را پیگیری می نماید.

 

تجهیزاتی از قبیل کلاه، کاپشن، باکس، ژیله و هر وسیله تبلیغاتی دیگر که در اختیار موتورسواران قرار می گیرد به صورت امانت نزد آنها بوده و در صورت بروز خسارت به این تجهیزات فرد باید خسارت آن را به صورت کامل پرداخت نماید.

 

جریمه های مورد اشاره در این تعهدنامه شامل مواردی چون ضبط همه یا بخشی از در آمد و همچنین لغو فعالیت وی به صورت موقت یا دائم می شود.

 

موتورسواران متعهد می شوند در صورت دریافت وجه ارسال مرسوله به صورت نقدی هفته ای یک بار این رقم را به حساب یا شماره کارت اعلام شده از سوی تاکسی پیک واریز کنند و مراتب را به اطلاع این شرکت برسانند یا در روزهای چهارشنبه به صورت حضوری مبلغ 20 درصد(کمیسیون تاکسی پیک) را تسویه کنند. در صورت عدم توجه به این موضوع تاکسی پیک حق اقدام قانونی را برای خود محفوظ می داند.

 

موتورسوار متعهد می شود بعد از پذیرش در خواست، خود را در کوتاه ترین زمان به درخواست دهنده برساند و مرسوله را با امانت داری کامل به گیرنده تحویل دهد. در صورت بروز مشکل و صدمه دیدن مرسوله موتور سوار باید تمامی خسارت را جبران کند و تاکسی پیک حق جریمه نقدی ولغوارتباط موقت یا دائم با فرد خاطی را برای خود محفوظ می داند.

 

موتور سوارانی که به صورت دائم با تاکسی پیک وارد قرارداد می شوند موظف هستند که روزانه حداقل 7 مسیر را به پایان برسانند. اگر موتور سوار کمتر از 3 درخواست در طول روز انجام داده باشد به دلیل پایین بودن تعداد درخواست کارکرد آن روز موتور سوار محاسبه نمی شود. هر موتور سوار در طول روز اجازه کنسل کردن 2 درخواست را دارد افزایش این تعداد برای فرد امتیاز منفی به همراه دارد. در صورت رعایت نکردن این موضوع تاکسی پیک حق لغو ارتباط با فرد خاطی را برای خود محفوظ می داند.

 

موتور سوار متعهد می شود در روزها و ساعات اعلام شده در خواست های ارسال شده را پاسخ دهد. در صورت رعایت نکردن این موضوع تاکسی پیک حق لغو ارتباط با فرد خاطی را برای خود محفوظ می داند.

 

موتور سوار برای عضویت در تاکسی پیک باید گوشی اندروید 4 به بالا مجهز به اینترنت سیم کارت داشته باشد. در صورت بروز مشکل موتور سوار متعهد می شود مراتب را در اسرع وقت به تاکسی پیک اطلاع دهد.

 

مواردی که موجب لغو رابطه کاری موتور سوار با تاکسی پیک می شود:

به دلیل فعالیت آنلاین تاکسی پیک در صورتی که موتو سوار به درخواست های ارسال شده پاسخ ندهد و یا فعالیت مناسبی نداشته باشد، به صورت خودکار از سیستم کاری حذف شده و فعالیت وی با تاکسی پیک لغو می شود.

 

اگر موتورسوار در زمان ها و روزهای اعلام شده در فرم قرار داد، فعالیتی نکند، به صورت خودکار از سیستم کاری حذف شده و فعالیت وی با تاکسی پیک لغو می شود.

 

رضایت مشتری در اولویت کار تاکسی پیک قرار دارد. در صورت بروز مشکل با درخواست دهنده مسیر(مبداء) و یا دریافت کننده بسته(مقصد) و شکایت از موتور سوار و محرز شدن تخلف موتور سوار از سوی تیم بازرسی، تاکسی پیک حق لغو فعالیت کاری را برای خود محفوظ می داند.

 

موتور سوار بعد از تایید در خواست ملزم است در کوتاه ترین زمان در مبداءاعلام شده حاضر باشد و در صورت بروز مشکل، مساله را به در خواست دهنده و تاکسی پیک اعلام کند، در صورت عدم رعایت این موضوع موتور سوار شامل جریمه شده و با تکراراین مساله تاکسی پیک حق لغو فعالیت با موتورسوار را برای خود محفوظ می داند.

 

رفتار پیک موتور سوار، باید مطابق اصول اجتماعی باشد و برای عملکرد بهتر، رفتار و نوع کارکرد موتورسوار، از سوی تیم کارشناسی، مورد بررسی قرار می گیرد. در صورت تایید کارشناسان به مناسب نبودن رفتار، امانت داری و یا مشاهده هرگونه تخلف، موتور سوار شامل جریمه خواهد شد.

 

در صورت آسیب، صدمه و یا سرقت مرسوله، اگرتخلف پیک محرز باشد مسئولیت پرداخت جریمه بر عهده موتورسوار است ضمن اینکه تاکسی پیک حق لغو فعالیت کاری و انجام اقدامات قانونی از مراجع مربوطه را برای خود محفوظ می داند.

 

موتور سوار عضو تاکسی پیک حق جابجایی مرسوله خارج از موازین و مقررات جمهوری اسلامی ایران(مشروبات الکلی، مواد مخدر و ...) را ندارد.در صورت بروز این مشکل اگر موتور سوار مقصر باشدتاکسی پیک ضمن لغو همکاری بافردخاطی حق پبگیری تخلف رادرمراجع قانونی برای خودمحفوظ میداند.

 

استفاده از کلاه ایمنی و رعایت نکات راهنمایی و رانندگی توسط موتورسوار تاکسی پیک الزام است. درصورتی که موتور سوار دچار سانحه شود شرکت پیک افزار تندر هیچگونه مسئولیتی در قبال موتورسوار و خسارت های وارده ندارد.

 

مدارکی که موتور سوار به عنوان ضمانت حسن انجام کار در اختیار تاکسی پیک قرار داده است در صورت بروز مشکل و یا قطع همکاری به مدت 11 روز نزد تاکسی پیک باقی می ماندودر صورت بروز مشکل، تاکسی پیک حق اقدامات قانونی را برای خود محفوظ می داند.

 

تعهدات تاکسی پیک

برای شروع همکاری موتور سوار ملزم به گذارندن دوره ارتباط با نرم افزار تاکسی پیک و ارتباط با کاربران تاکسی پیک است. این دوره از سوی تیم تاکسی پیک و در محل اعلام شده، برگزار می شود.

 

در صورت مشاهده عملکرد مناسب موتورسوار و رضایت کاربران تاکسی پیک، موتورسوار از طرح های تشویقی بهره مند می شود.

 

مدارک ضمانت حسن انجام کار نزد تاکسی پیک محفوظ می ماند و در صورت اتمام همکاری حداکثر پس از 5 روز مدارک ضمانت به فرد تحویل داده می شود.

 

تاکسی پیک طبق قوانین جمهوری اسلامی ایران عمل می کند و در صورت بروز مشکلات قانونی مساله از طریق مراجع ذی صلاح قابل پیگیری است و تاکسی پیک حق پیگری مشکلات از مراجع ذی صلاح را برای خود محفوظ می داند.

 

شرایط پرداخت مالی

موتورسوار باید شماره شبای خود را برای واریز وجه کارکرد به تاکسی پیک اعلام کند. پرداخت وجه از سوی تاکسی پیک به موتور سوارانی که قرارداد دائم با تاکسی پیک دارند به صورت ماهانه و با موتورسوارانی که به صورت ساعتی با تاکسی پیک وارد قرار داد می شوند روزانه انجام می شود. تاکسی پیک هیچ مسئولیتی را در قبال شماره شبایی که به اشتباه اعلام شده، برعهده ندارد و در صورت بروز این مشکل عواقب آن بر عهده خود موتور سوار است.

 

موتورسوارانی که با تاکسی پیک به صورت ثابت همکاری می کنند لازم است در ماه حداقل 150درخواست انجام شده در طول ماه داشته باشند وافرادی که کمتر از 3 در خواست در یک روز داشته باشند، آن روز به عنوان روز کاری برایشان محاسبه نمی شود و طبیعتا حقوقی بابت کارکرد نامناسب خود دریافت نمی کنند. افرادی که در طول یک ماه کمتر از 110 در خواست داشته باشند از لیست نیروهای ثابت خارج شده و به لیست نیروهای پاره وقت وارد می شوند.